Loading...

Τι είναι

1) Ολοκληρωμένος Συνεταιρισμός
Ένας ολοκληρωμένος συνεταιρισμός είναι ένα εργαλείο αντεπίθεσης από τα κάτω, που εφορμά μέσω της αυτο-διαχείρισης, της αυτο-οργάνωσης και της άμεσης δημοκρατίας. Ένα εργαλείο που θα βοηθήσει να υπερκεράσουμε την τωρινή εξάρτηση από το κράτος και τις δομές του συστήματος. Που θα μας οδηγήσει στην πλήρη συνειδητότητα της ελευθερίας, απελευθερωμένους από κάθε μορφή εξουσίας, όπου ο καθένας θα μπορεί να εξελιχθεί υπό ίσες συνθήκες κι ευκαιρίες.
Πρόκειται για μια εποικοδομητική πρόταση για ανυπακοή και εκτεταμένη αυτοδιαχείριση με σκοπό την ανοικοδόμηση της κοινωνίας μας. Ξεκινώντας από τα κάτω προς τα πάνω, διαπερνώντας όλους τους τομείς με ολοκληρωμένο τρόπο, στοχεύοντας στην ανάκτηση των συναισθηματικών σχέσεων εγγύητας των ανθρώπων, βασιζόμενοι στην εμπιστοσύνη.
 • Συνεταιρισμός, ως ένα εγχείρημα που εξασκεί την οικονομική και πολιτική αυτοδιαχείριση με την ισότιμη συμμετοχή όλων των μελών του. Επίσης, επειδή χρησιμοποιεί αντίστοιχη νομική μορφή.
 • Ολοκληρωμένος, αφού συγκεντρώνει όλα τα βασικά στοιχεία μιας οικονομίας, όπως η παραγωγή, η κατανάλωση, η χρηματοδότηση και τα τοπικά νομίσματα. Ταυτόχρονα, επειδή θέλει να εντάξει όλους τους τομείς δραστηριότητας που είναι αναγκαίοι για την επιβίωση: τροφή, στέγαση, υγεία, εκπαίδευση, ενέργεια, μεταφορές κ.α.
2) Ολοκληρωμένη Επανάσταση
Το κάλεσμα για μια Ολοκληρωμένη Επανάσταση!
Είναι ένα κάλεσμα προς όλους εσάς που αντιστέκεστε στην εξουσία και στην υποδούλωση, να ενωθείτε υπό μια συνειδητή προσωπική και συλλογική δράση. Στοχεύει στη βελτίωση της ποιοτήτας και την ανάκτηση των αξιών που μας επιτρέπουν να ζούμε μια κοινή ζωή, όπως επίσης και στην κατασκευή νέων δομών οργάνωσης σε όλους τους τομείς, που εξασφαλίζουν την ποιοτική κάλυψη των βασικών αναγκών μας.
Η Ολοκληρωμένη Επανάσταση δεν είναι μια διέξοδος για λίγους, ούτε μια μερική λύση. Είναι μια επικοδομητική, δημιουργική πρόταση ανυπακοής και αυτοδιαχείρισης για την ανοικοδόμηση της κοινωνίας μας από τα κάτω, ανακτώντας τις ανθρώπινες και συναισθηματικές σχέσεις, με βάση την εγγύητητα και την εμπιστοσύνη. Το κλειδί είναι να αξιοποιηθούν συνεργατικά και συλλογικά εργαλεία, μειώνοντας στο ελάχιστο το χρόνο  διαχείρισης και την επένδυσή μας στη βάναυση γραφειοκρατική  διαδικασία.
Δίκαιες σχέσεις που βασίζονται στην ελευθερία
 • Απορρίπτουμε κάθε μορφή κυριαρχίας ή διάκρισης μεταξύ ανθρώπων, βασισμένη σε οποιαδήποτε αιτία όπως το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τον πολιτισμό, την εθνικότητα, την ηλικία, την κληρονομιά, την τάξη κ.λπ.
 • Προωθούμε την αμοιβαία βοήθεια, την αλληλεγγύη, την εμπιστοσύνη, το σεβασμό και την αδελφοσύνη. Σε γενικές γραμμές, την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων.
 • Θέλουμε να αναστρέψουμε την υποβάθμιση των ανθρώπων, η οποία εμφανίζεται στην πλειοψηφία των χωρών σε όλο τον κόσμο, και η οποία θεωρούμε πως συνειδητά καλλιεργείται από τις κυρίαρχες ελίτ. Όσο περισσότεροι άνθρωποι ενδυναμώνονται, τόσο πιο ανασφαλές είναι το υπάρχον σύστημα.
 • Αναζητούμε τη βελτίωση, βασιζόμενοι στην ενεργητική ακρόαση και στο συνεχή προβληματισμό, καθώς και στην αποδοχή επικοδομητικής κριτικής τόσο από τον εαυτό μας ή τους άλλους.
 • Θέλουμε να επεκτείνουμε τις ορθές πρακτικές στις διαπροσωπικές σχέσεις σε ολόκληρη την ανθρωπότητα.
Αυτο-οργάνωση και κυρίαρχες λαϊκές συνελεύσεις:
 • Η λαϊκή συνέλευση, ως τρόπος λήψης αποφάσεων με ισοτιμία στο λόγο και στην ψήφο, είναι η πλέον αποδεκτή μορφή οργάνωσης κάθε συλλογικότητας, κοινότητας ή λαού, αποτελώντας απαραίτητη προϋπόθεση για την ελευθερία.
 • Κυρίαρχη λαϊκή συνέλευση είναι η αυτοδιάθεση των λαών μέσω αυτής της μορφής οριζόντιας κοινωνικής οργάνωσης, η ελεύθερη δέσμευση των ατόμων και των λαών προς τις κοινότητες και τις ομοσπονδίες τους.
 • Σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και των κοινοτήτων βασίζονται στην αλληλεγγύη, την ελευθερία, την αποκέντρωση, τη δίκαιη και οριζόντια αλληλεξάρτηση. Με θέληση να συντονίζονται και να αλληλεπιδρούν, από το πλέον τοπικό και περιφερειακό επίπεδο ως την ευρύτερη γεωγραφική κλίμακα, αποφασίζοντας σε μικρή κλίμακα κατά το δυνατόν και σε μεγαλύτερη μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο (βασιζόμενοι στις αρχές της επικουρικότητας, συνομοσπονδίας, κλασματικότητας κ.λπ.)
 • Χτίζοντας με πολυμορφία, με σεβασμό στην ανθρώπινη και προσωπική διαφορετικότητα και ιδιαιτερότητα, συμπεριλαμβάνοντας τις μειονότητες σε όλες τις αποφάσεις των συνελεύσεων.
 •  Ως αποτέλεσμα, αμφισβήτηση του κράτους, σε όλες τις μορφές του.
Δημόσια και κοινά:
α) Ανάκτηση κοινής ιδιοκτησίας προς όφελος του συνόλου, με λαϊκή κατοχή και έλεγχο
 • Πρέπει να ανακτήσουμε τον έλεγχο της γης και των μέσων παραγωγής για το κοινό καλό, χορηγώντας τη διαθεσιμότητά τους μέσω κολεκτιβοποίησης (κοινοκτημοσύνης) για το κοινό καλό.
 • Απορρίπτουμε την ιδιωτική περιουσία, ως ένα εργαλείο των ισχυρών τάξεων ώστε να συγκεντρώσουν κεφάλαια για την εγκαθίδρυση ελέγχου της κυριότητας και της χρήσης της γης και των μέσων παραγωγής. Διαιωνίζοντας έτσι το καθεστώς της επικυριαρχίας μέσα από τη  μισθωτή εργασία, την υπερσυσσώρευση, την εκμετάλλευση και την κερδοσκοπία.
 • Η ιδιοτέλεια φέρνει την αποξένωση και τη διάβρωση, καταστρέφοντας την κοινοκτημοσύνη και τα κοινά αγαθά.
β) Δημιουργία συστήματος συνεργασίας που είναι να είναι δημόσιο και αυτοδιαχειριζόμενο, στη βάση της αμοιβαίας αλληλοβοήθειας
 • Εργαζόμαστε για το κοινό καλό, διασφαλίζοντας ότι το σύνολο των ζωτικών αναγκών μας (τροφή, υγεία, στέγαση, εκπαίδευση,  ενέργεια, μεταφορές, κ.λπ.) καλύπτονται με ένα πραγματικά δημόσιο σύστημα, που χτίστηκε από μας και βασίζεται στην αυτοδιαχείριση και στη συνεργασία του ενός με τον άλλο, προωθώντας τις βασικες ανθρώπινες αξίες και ικανότητες.
 • Απορρίπτουμε το Κράτος, ως ένα σύστημα ελέγχου που βασίζεται στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Γι’ αυτό απορρίπτουμε και τις πατερναλιστικές κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχονται από το Κράτος, οι οποίες υποστηρίζουν τον ατομικισμό και υπονομεύουν τη χειραφέτηση. Απορρίπτουμε τον έλεγχο των δημοσίων υπηρεσιών από ισχυρές μειονότητες, είτε του κράτους, είτε των αγορών. Ως εκ τούτου, απορρίπτουμε επίσης το ιδιωτικό εταιρικό-ελιτίστικο δίκτυο, που ελέγχεται από αυτές τις μειονότητες.
γ) Απελευθέρωση της πρόσβασης στην πληροφορία και τη γνώση
 • Διεκδικούμε την ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφόρηση και την ελεύθερη δημιουργικότητα.
 • Καλλιεργούμε τη φυσική και ανθρώπινη προδιάθεση για πειραματισμό και έρευνα, ως πηγών γνώσης.
 • Μοιραζόμαστε τη γνώση μεταξύ μας για να οικοδομήσουμε σπουδαιότερα κοινά αγαθά.
Μια νέα οικονομία που βασίζεται στη συνεργασία και τους στενούς δεσμούς:
 • Καταγγέλλουμε τον καπιταλισμό ως ένα μέσο για παραγωγή και εμπόριο, βασισμένο στον ανταγωνισμό, την εκμετάλλευση των αδυνάτων και την απεριόριστη κι αλόγιστη ανάπτυξη.
 • Καταγγέλλουμε το τρέχον οικονομικό σύστημα, που κυριαρχείται από κεντρικές και ιδιωτικές τράπεζες, και απορρίπτουμε τα επιτόκια στα χρήματα.
 • Ενστερνιζόμαστε το αξίωμα «από τον καθένα ανάλογα με τις ικανότητές του, στον καθένα σύμφωνα με τις ανάγκες του.”
 • Δεσμευόμαστε στην οριζόντια συνεργασία, ως βάση για τις οικονομικές μας σχέσεις.
 • Προωθούμε δυναμικά τη συνεργατική εργασία και κατανάλωση. Είμαστε υπέρ της εξάλειψης της μισθωτής εργασίας και  της εκμετάλλευση της εργασίας γενικά.
 • Προτείνουμε εναλλακτικά νομίσματα, άμεση ανταλλαγή, οικονομίες του δώρου και των κοινοτήτων, ως πρακτικά εργαλεία για ένα νέο οικονομικό σύστημα.
 • Μια οικονομία κατά το δυνατόν τοπική που αποφεύγει την ανάγκη για μεσάζοντες.
 • Ισοτιμία στις σχέσεις μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών.
 • Όταν είναι αναγκαίο, ένα δημόσιο-κοινόχρηστο χρηματοπιστωτικό συστήμα, χωρίς τόκους.
Συνεργασία με τη ζωή και τη φύση:
 • Εφαρμόζουμε τις αρχές της συνεργασίας, της προστασίας και του σεβασμού, στη σχέση μας με τον φυσικό κόσμο, του οποίου είμαστε μέρος. Εξασφαλίζουμε την κοινή μας ζωή μέσα από το μοίρασμα με τα υπόλοιπα έμβια όντα. Περισσότερο, η τοπική λαϊκή κυριαρχία είναι που επιτρέπει και ενθαρρύνει τις αρχές αυτές.
 • Λαμβάνουμε υπόψη τους κύκλους της φυσικής ζωής, για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της ανθρώπινης δραστηριότητας, από γενιά σε γενιά.
 • Καταγγέλλουμε τις αρχές και τη δυναμική του σημερινού συστήματος που καταστρέφει και θέτει σε κίνδυνο πολλές μορφές ζωής, συμπεριλαμβανομένης της δική μας, ενώ την ίδια στιγμή εξαντλεί της μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 • Πρέπει να επωφεληθούμε των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όμως με έναν αποκεντρωμένο τρόπο. Μέσα από την προώθηση της αυτάρκειας των ανθρώπινων κοινοτήτων, μειώνοντας το μέγεθος των μεγάλων πόλεων που ανυπόμονα καταναλώνουν τεράστια ποσά πόρων.
Πώς μπορεί να γίνει αυτό;
 • Συνέπεια μεταξύ μέσων και σκοπών. Η διαδικασία της Ολοκληρωμένης Επανάστασης είναι μια μετάβαση από το σημερινό σύστημα προς μια νέα κοινωνία και ανθρωπότητα. Η διαδρομή για να πάμε από το ένα στο άλλο είναι μία διαδρομή μάθησης και πρέπει να αντικατοπτρίζει τον προορισμό μας. Έχει σημασία, λοιπόν, τα μέσα για να επιτευχθεί αυτός ο μετασχηματισμός να είναι σε συμφωνία με τους στόχους που έχουμε θέσει.
 • Διαλεκτική και ταυτόχρονη συσχέτιση μεταξύ αξιών και δομών. Η αλλαγή στις αξίες μας ειναι αναγκαία ώστε να αλλάξουμε τις δομές. Η επίτευξη όμως μιας βαθιάς και ευρείας αλλαγής αξίών απαιτεί νέες δομές που θα προωθούν και θα επιτρέπουν την πρακτική αυτών.
 • Σε συσχέτιση με τον τελικό προορισμό μας, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι η Ολοκληρωμένη Επανάσταση θα πραγμτοποιηθεί στη βάση τοπικών ομάδων, που θα υπερασπίζονται την αποκέντρωση και τις τοπικές δράσεις, αλλά θα έχει παγκόσμιο όραμα και συλλογισμό. Αν αυτή εξελίσσεται ταυτόγχρονα σε πολλές περιοχές και περιφέρειες, θα είναι πολύ ισχυρότερη και δυναμική.
 • Οι άνθρωποι και οι κοινότητές τους έχουν ένα αναφαίρετο και νόμιμο δικαίωμα. Να οργανώνονται, να υπερασπίζονται τη ζωή τους, την ασφάλειά τους, τον πολιτισμό τους, τη γη τους και τα εδάφη τους με τον τρόπο που θεωρούν καταλληλότερο. Αποσκοπούμε στο ρητό, “για την ελαχιστοποίηση της βίας κατά των ανθρώπων και τη μεγιστοποίηση του σεβασμού για την ελευθερία και τη ζωή των άλλων”.
 • Για να πετύχει αυτή η επανάσταση, θεωρούμε τη γενική ανυπακοή θεμιτή και αναγκαία, προκειμένου να εξαχθεί το μέγιστο δυνατό των πόρων, της εργασίας και της νομιμοποίησης από το σημερινό σύστημα, και να αφιερωθεί στη νέα κοινωνία που οικοδομούμε. Πιστεύουμε ότι ο καθένας πρέπει να αξιοποιήσει την ανυπακοή, στο δικό μας πλαίσιο, με οποιοδήποτε τρόπο θα μεγιστοποιεί την ανατρεπτική δράση μας.
3) Ιστορικό
Στην Καταλονία εντοπίστηκαν γρήγορα τα αίτια της τελευταίας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, καθώς επίσης κάποιες εναλλακτικές λύσεις για το καπιταλιστικό σύστημα ήταν ήδη υπό ανάπτυξη εκείνη την περίοδο. Στο τέλος του 2008, τοπικές ομάδες και μεμονωμένοι ακτιβιστές της Καταλονίας συγκεντρώθηκαν ώστε να αναπτύξουν τις ιδέες αυτές, για μια εναλλακτική λύση στην κρίση και την κοινωνία. Κάποιες περιγράφηκαν στο βιβλίο “Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τον καπιταλισμό», που δημοσιεύθηκε στις 17 Μαρτίου του 2009, όπου περίπου 350.000 αντίτυπα διανεμήθηκαν σε όλη την Καταλονία. Ήταν τότε που το νέο μοντέλο της έννοιας των Ολοκληρωμένων Συνεταιρισμών αναφέρθηκε επίσημα για πρώτη φορά.
Από τότε υπήρξε μια εντατική ανάπτυξη αυτού του μοντέλου και διαδοσής του, ώσπου η πρώτη πρωτοβουλία αυτού του είδους ιδρύθηκε και νομικά το Μάιο του 2010, ο Καταλανικός Ολοκληρωμένος Συνεταιρισμός – Cooperativa Integral Catalana (CIC). Από αυτό το πρακτικό παράδειγμα αυτο-οργάνωσης, ξεκίνησαν έως σήμερα πολλές πρωτοβουλίες και άλλες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, στοχεύοντας στην ανάπτυξη ενός δικτύου Ολοκληρωμένων Συνεταιρισμών, κυρίως στην Ιβηρική χερσόνησο. Τώρα, με τη διάδοσή τους στην Ελλάδα, η Ολοκληρωμένη Επανάσταση αποκτά, όλο και περισσότερο, ένα παγκόσμιο πρόσωπο.
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό, μπορείτε να βρείτε εδώ (στα Αγγλικά): http://cooperativa.cat/en/whats-cic/background/
4) Γενικές Αρχές ενός Ολοκληρωμένου Συνεταιρισμού
Οι βασικές αρχές είναι οι ελάχιστες συμφωνίες, που θεωρούνται απαραίτητες για όλες τις διαδικασίες που αλληλεπιδρούν μέσα στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου συνεταιρισμού, ως εργαλείο για τη δημιουργία δικτύων συγγένειας, αμοιβαίας υποστήριξης και ισότητας, με βάση την αυτοδιαχείριση και τη συνέλευση.
Στη συνέχεια, μπορείτε να διαβάσετε τις γενικές αρχές που προτείνουμε να υιοθετήσετε, προκειμένου να συμβάλετε στην Ολοκληρωμένη Επανάσταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτές πρέπει να είναι οι μοναδικές αρχές σας. Εάν αισθάνεστε ότι περισσότερες ταιριάζουν με το πνεύμα του Ολοκληρωμένου Συνεταιρισμού, ενσωματώστε τις.
Κοινωνικός μετασχηματισμός
 • Ενδιαφέρον και γόνιμος προβληματισμός για το κοινό καλό και το καλό του ατόμου
 • Απαλλαγή από τον υλισμό
 • Συνεργασία και αλληλεγγύη για την κοινωνική αλλαγή
 • Καθημερινή δράση ώστε να έρθει πιο κοντά η υλοποίηση της ουτοπίας
 • Άμεση σχέση μεταξύ πρακτικής δράσης και θεωρείας
 • Συνεργασία που τους χωράει όλους και καλύπτει το σύνολο της κοινωνίας
Κοινωνία
 • Κοινωνική δικαιοσύνη και ισοτιμία
 • Ισότητα μέσα στην πολυμορφία
 • Αυτο-πραγμάτωση και αμοιβαία υποστήριξη
 • Δέσμευση και αυτο-αξιολόγηση
 • Διαμοίραση των πρακτικών μας σε ολόκληρη την κοινωνία
Οικονομία
 • Κάλυψη των αναγκών των ατόμων πάνω από κάθε άλλο συμφέρον, συμβάλλοντας ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητές του.
 • Το χρήμα ως μέτρο ενός συστήματος συναλλαγών μεταξύ των ανθρώπων μιας κοινότητας, αλλά χωρίς να σκοπεύουμε στη συσσώρευσή του.
 • Ενθάρρυνση και άλλων μη-νομισματικών μορφών συναλλαγής, όπως ελεύθερη οικονομία, άμεση ανταλλαγή, κοινοτική οικονομία κ.α.
 • Καθιέρωση οικονομικών σχέσεων μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών. Ο συνεταιρισμός ρυθμίζει την εκτίμηση δίκαιων τιμών με βάση το κόστος παραγωγής, τις δικές του ανάγκες και τις ανάγκες των καταναλωτών.
 • Ο συνεταιρισμός ενημερώνει τους παραγωγούς για τις ανάγκες των καταναλωτών με στόχο την ανάλογη ρύθμιση της παραγωγής.
 • Ο συνεταιρισμός δεν μπορεί να μετατραπεί σε ευρώ και δεν συμφωνούμε σε οποιαδήποτε μορφή τόκων επί των δανείων.
Οικολογία
 • Οικολογία και περμακουλτούρα
 • Αποανάπτυξη και αειφορία
Πολιτική οργάνωση
 • Δημοκρατία: άμεση, διαβουλευτική, συμμετοχική
 • Αυτο-διαχείριση και αποκέντρωση
 • Διαφάνεια
 • Συγκερασμός: από το τοπικό στο παγκόσμιο
 • Η συνέλευση είναι η βάση
Εκτός από τις γενικές αρχές μας, αποδεχόμαστε τις ιδεολογικές βάσεις του καλέσματος για Ολοκληρωμένη Επανάσταση:
integrarevolucio.net/en/integral-revolution/ideological-bases-of-the-call/
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις βασικές αρχές, μπορείτε να βρείτε εδώ (στα Αγγλικά): https://cooperativa.cat/en/whats-cic/general-principles/
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *