Loading...

Αυτοχρηματοδότηση

Λόγω της πρακτικής εμπειρίας, έχει προταθεί η δημιουργία ενός κοινωνικού, αυτοχρηματοδοτούμενου και συνεργατικού δικτύου, με στόχο να διατηρεί ένα βιώσιμο σύστημα αυτοχρηματοδότησης . Εδραιώνουμε τις λειτουργίες αποταμίευσης, δωρεάς και τη δυνατότητα χρηματοδότησης ενός εγχειρήματος του συνεταιρισμού, θέματα ζωτικής σημασίας για έναν αυτοδιαχειριζόμενο και χωρίς σκοπιμότητες συνεταιρισμό που λειτουργεί μέσω συνελεύσεων.
Γιατί χρειαζόμαστε ένα αυτοχρηματοδοτούμενο συνεργατικό δίκτυο;
Μιλάμε για την πρώτη τραπεζική δομή στην Ελλάδα (με μορφή συνεταιριστικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών) η οποία θα λειτουργεί με μηδενικό επιτόκιο. Αυτό σημαίνει ότι τα δάνεια και οι καταθέσεις δεν εμπεριέχουν τόκους ή, θέτοντάς το διαφορετικά, το χρήμα δεν παράγει νέο χρήμα.
Ξεπερνώντας τους κρατικούς θεσμούς, ανατρέπουμε τους νόμους και δίνουμε προτεραιότητα στον άνθρωπο αντί στη γραφειοκρατία. Συλλογικότητες, εγχειρήματα ή συνελεύσεις που δεν έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), μπορούν επίσης να συμμετάσχουν. Έτσι, προωθείται η αυτοδιαχείριση ενάντια στο κράτος και το κεφάλαιο, καθώς και η συμμετοχή σε συνελεύσεις και ομάδες εργασίας για όλα τα μέλη.
Διαχείριση των μελών και του κεφαλαίου
Προτείνουμε τη θέσπιση ένα τέλους εγγραφής, το οποίο μπορεί να οριστεί από τη συνέλευση του συνεταιρισμού. Για παράδειγμα, στον Καταλανικό Ολοκληρωμένο Συνεταιρισμό (C.I.C), η εισφορά αυτή (αποδίδεται άπαξ) για μεμονωμένα άτομα είναι 15 ευρώ ενώ για τις συλλογικότητες 51 ευρώ.
Η καταβολή αυτού του τέλους είναι το πρώτο απαραίτητο βήμα για γίνει μία κατάθεση ή για να υποβληθεί ένα εγχείρημα.
Ταμείο Συνεισφορών και Εγγυήσεων
Κάθε πρόσωπο που καθίσταται μέλος, μπορεί να προχωρά σε καταθέσεις ή/και δωρεές, όπως και να υποβάλλει εγχειρήματα προς χρηματοδότηση. Δεν υπάρχει ελάχιστη ή μέγιστη συνεισφορά για τις καταθέσεις ή τις δωρεές.
Μια κατάθεση είναι μια πληρωμή, π.χ. ένα τραπεζικό έμβασμα, η οποία γίνεται προς έναν οργανισμό που τη διαχειρίζεται μέχρι o καταθέτης να τη χρειαστεί.
Οι καταθέσεις χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση αυτοδιαχειριζόμενων, ατομικών ή συλλογικών, εγχειρημάτων που στοχεύουν στο κοινό καλό, με σεβασμό προς το περιβάλλον.
Προτείνουμε το:
1/3 να χρησιμοποιείται ως πίστωση σε συσχετιζόμενα εγχειρήματα,
1/3 να διατηρείται σε μετρητά και
1/3 να εναποτίθεται σε «ασφαλή» εγχειρήματα.
Μια δωρεά είναι μια νομισματική πληρωμή προς έναν οργανισμό, συνήθως μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που βοηθάει στη βιωσιμότητά του. Οι δωρεές χρησιμεύουν στην αυτοδιαχείριση και τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος, έτσι ώστε οι ανάγκες των ανθρώπων που εμπλέκονται να ικανοποιούνται.
Απόσυρση των αποταμιεύσεων
Εάν τα μέλη θελήσουν να αποσύρουν τις αποταμιεύσεις τους, θα μπορεί να γίνεται τμηματικά ανά μήνα, κάτι το οποίο θα υπολογίζεται μέσω ενός προαποφασισμένου τρόπου. Ο τρόπος αυτός θα πρέπει να συνυπολογίζει το ποσό που υπάρχει διαθέσιμο στο ταμείο κάθε μήνα. Τυχόν εξαιρέσεις θα πρέπει να εγκρίνονται από τη συνέλευση. Προτείνεται οι άνθρωποι που θέλουν να αποσυρθούν, να λαμβάνουν υπόψη τους την κοινότητα, ώστε αυτό να γίνεται με τρόπο που δεν τη βλάπτει. Ένας επίσης εφικτός και υγιής τρόπος απόσυρσης, θα ήταν τα μέλη να δέχονταν την αποπληρωμή τους σε κοινωνικό νόμισμα ή αντίστοιχα αγαθά από την κοινότητα.
Λήψη αποφάσεων
Αποφάσεις που επηρεάζουν όλα τα μέλη, λαμβάνονται στις συνελεύσεις και εγκρίνονται με τη διαδικασία της συναίνεσης μεταξύ όλων των συμμετεχόντων μελών. Η παρεμπόδιση λήψης απόφασης για οποιαδήποτε πρόταση, θα πρέπει να αιτιολογείται και να διενεργείται με παρόντα τα εκάστοτε μέλη στη συνέλευση.
Διαδικασία υποβολής ενός εγχειρήματος
Τα εγχειρήματα προς χρηματοδότηση θα πρέπει να πληρούν τα πολιτικά, κοινωνικά και οικολογικά κριτήρια, που έχουν συμφωνηθεί πρωτύτερα, όπως επίσης και τη στρατηγική ανάγκη του κοινωνικού μετασχηματισμού (παραγωγικού και μη).
Τα κριτήρια συμμετοχής πηγάζουν από τις αρχές μας και είναι παρόμοια με τα κριτήρια των Ολοκληρωμένων Συνεταιρισμών που σχετίζονται με αυτόνομες συνεργασίες.
Γενικά, δεν δίνεται πίστωση για προσωπικές καταναλωτικές αγορές. Αυτή η ανάγκη θα μπορούσε να καλυφθεί μέσω των ανταλλαγών, του κοινωνικής νομίσματος ή με διαπροσωπικές δωρεές, χωρίς δηλαδή την ανάγκη χρήσης της δομής του οικονομικού συνεταιρισμού.
Διαδικασία έγκρισης ενός εγχειρήματος
α) Υποβολή εγχειρήματος στην αντίστοιχη Επιτροπή.
β) Ανάλυσή του και άντληση συμπερασμάτων.
γ) Η πρόταση υποβάλλεται στη γενική συνέλευση, όπου η Επιτροπή παρουσιάζει τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση του σχεδίου.
δ) Η γενική συνέλευση αποφασίζει εάν θα αποδεχθεί τη χρηματοδότηση του έργου ή προτείνει την αναθεώρησή του για να λάβει χρηματοδότηση στο μέλλον.
Δέσμευση στην προοδευτική αποκέντρωση
Ένας από τους στόχους του Συνεταιρισμού θα πρέπει να είναι η ολοένα και μεγαλύτερη αναπαραγωγή του ίδιου μοντέλου σε τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε κάθε γειτονιά, χωριό, πόλη ή επαρχία, να μπορεί να δημιουργήσει τη δική της συνέλευση, ανακατευθύνοντας τους οικονομικούς της πόρους στα μέλη της και τα τοπικά εγχειρήματά τους.
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *