Loading...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – 31/10/2015

1. Παρουσίαση ΤΟΝ Από Δημήτρη ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ σχεδίου Της κοοπερατίβας Οπως συζητήθηκε ΣΤΟ 4ο Φεστιβάλ https:///3. Έγιναν ερωτήσεις για την νομική μορφή και την συνδρομή των μελών, η οποία αποφασίστηκε σε πρώτο στάδιο να είναι της τάξης των 5 ευρώ για κάλυψη τρεχόντων εξόδων. 
2. Προχωρήσαμε στην συζήτηση με τοποθετήσεις σε 2 βασικά θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της κοοπερατίβας:
· Συνελεύσεις / Ποιος καλεί σε συνέλευση, κάθε πότε, για ποιους λόγους, πόσα μέλη την απαρτίζουν.
· Λήψη αποφάσεων / αρχές, μεθοδολογία.
Τον συντονισμό ανέλαβαν 2 μέλη σε ρόλους συντονιστή / Χριστίνα, γραμματέα / Θόδωρος, τα οποία συμφωνήθηκε να αλλάζουν σε κάθε συνέλευση που θα προτείνει τους επόμενους συντονιστές.
Στο πρώτο θέμα για τις συνελεύσεις της κοοπερατίβας, όσον αφορά τον λόγο και τον χρόνο τέλεσης συμφωνήθηκε ότι σε πρώτη φάση χρειαζόμαστε ανοικτές τακτικές συνελεύσεις κάθε 15 μέρες ή και εβδομάδα ώστε να συγκροτηθεί γρηγορότερα η ολομέλεια της κοοπερατίβας. Τα θέματα προς συζήτηση θα αποφασίζονται από την τρέχουσα συνέλευση ενώ μπορούν να στέλνονται και προτάσεις στο συντονιστικό που τρέχει την επόμενη συνέλευση, όπως και θέματα στην έναρξη της επόμενης συνέλευσης, πάντα με την προτεραιότητα που αποφασίζει η συνέλευση. Δεν τίθεται θέμα απαρτίας σε αυτή τη φάση, οι συνελεύσεις είναι ανοικτές σε όλους όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν.
Στο θέμα της λήψης αποφάσεων, ακούστηκαν πολλές απόψεις τόσο για τις αρχές που διέπουν την λήψη μιας συλλογικής απόφασης όσο και πρακτικές για την διαδικασία. Συμφωνήσαμε ότι αρχή της κοοπερατίβας στην λήψη αποφάσεων είναι η Συναίνεση / ομοφωνία στην ιδανική περίπτωση. Όλες οι απόψεις είναι σεβαστές αλλά καμία δεν βάζει βέτο, η συνέλευση συζητά τις διαφωνίες σε βάθος χρόνου αλλά με υπαρκτή προθεσμία, οι αποφάσεις της συνέλευσης δεν αποτελούν θεσμούς της κοοπερατίβας αλλά λύσεις στην εξέλιξή της, η ψηφοφορία θα χρησιμοποιείται σαν έσχατο μέσο αφού εξαντληθούν οι προσπάθειες συναίνεσης, ή για τελείως πρακτικά ζητήματα που ήδη έχουν συμφωνηθεί.
Επίσης προτάθηκε να απορρίπτεται / αναστέλλεται κατά περίπτωση ένα θέμα που δεν μπορεί η συνέλευση να αποφασίσει, και δεν έχει καθαρή πλειοψηφική προτίμηση. 
Σταλεί ΝΑ Συμφωνήσαμε ΣΕ Ολους η Ηλεκτρονική Διεύθυνση  http://iliosporoi.net/2013-02-18-09-53-30/2013-02-18-10-39-53/ 643 – Starhawk 
Αφορά έναν πολυ καλό οδηγό στις λήψεις αποφάσεων. Επίσης προτάθηκε να δίνουμε πάντοτε χρόνο συζήτησης στο τέλος της συνέλευσης στο θέμα βελτίωσης της όλης διαδικασίας.
3. Μετά το διάλειμμα, ο χώρος που μας φιλοξενεί ανακοίνωσε την συνεργασία του με την κοοπερατίβα κα συμφωνήσαμε οι συνελεύσεις μας να γίνονται στο «Απλώ». Έγινε αναφορά στην δημιουργία των ομάδων εργασίας (7) που έχουν ήδη συσταθεί από το 4ο φεστιβάλ, https:///4, και προτάθηκε για την επομένη συνέλευση, όποιες ομάδες μπορούν να παρουσιάσουν εργασίες / σχέδια υλοποιήσιμα μέσα στην κοοπερατίβα . Εκτός Των 7 ομάδων υπήρξε ενδιαφέρον για σύσταση ομάδας ενέργειας, αλλά και βοηθητικές ομάδες επικοινωνίας και μετάφρασης στην οργάνωση της κοοπερατίβας. 
Εδώ τέθηκε ένα ζήτημα που θα συζητηθεί στην επόμενη συνέλευση, η διάσταση της διαδικτυακής προβολής της κοοπερατίβας, κυρίως στα socialmedia όπως το facebook. Επίσης προτάθηκε η δημιουργία 2 λιστών με μέλη και ενδιαφερόμενους αντίστοιχα.
4. Το τελευταίο θέμα ήταν η νομότυπη μορφή της κοοπερατίβας. Λόγω απουσίας δικηγόρων συζητήσαμε με την βοήθεια της λογίστριας Ελυσώ, τις υπάρχουσες νομικές μορφές συνεταιριστικής ή συλλογικής δραστηριότητας, και συμφωνήσαμε σε πρώτη φάση να γίνει καταγραφή όλων των ειδικοτήτων που μπορούν να συνεργαστούν στην κοοπερατίβα, με νόμιμη ιδιότητα ή χωρίς
https:///eidikotitescooperativa
και όλων των υπαρχόντων συνεργατικών ομάδων ή ατόμων με επαγγελματική ιδιότητα / αφμ που μπορούν να καλύψουν κάποιες από αυτές.
https:///iparxousesnomikesmorfes
Οπωσδήποτε η νομότυπη μορφή της κοοπερατίβας είναι εντελώς τυπική αλλά και απαραίτητη, γι ‘αυτό είναι και κύριο θέμα στην επόμενη συνέλευση.
Για την επόμενη συνέλευση συμφωνήσαμε να γίνει στο ίδιο μέρος «Απλώ» σε 15 μέρες το Σάββατο 14/11 και ώρα προσέλευσης 16:30 απόγευμα. Το συντονιστικό θα αναλάβουν η Βαλέρια και η Ελένη. Το ταμείο κρατούν μέχρι νεωτέρας οι: Θοδωρής, Χριστίνα και Κώστας.
Τα θέματα που συμφωνήσαμε να συζητήσουμε:
· Νομότυπη μορφή
· Ομάδες και προτζεκτς.
· Προβολή της κοοπερατίβας.
Οποιος / α θέλει να βάλει κάποιο θέμα προς συζήτηση ας το στείλει τεκμηριωμένο στην λίστα για να το συμπεριλάβουν οι συντονίστριες.
Εξάρχεια 31/10/2015
Θοδωρής.
Για το πάρτι που ακολούθησε, θα τα πούμε από κοντά J
Μέχρι σήμερα ήμαστε 118 εγγεγραμμένοι … περισσότερα έρχονται
 
INTEGRAL ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Συγκρότημα 1ης Σάββατο 31/10/2015
1. Παρουσίαση από τον Δημήτρη του γενικού σχεδίου του συνεταιρισμού, συζητήθηκε ΣΤΟ Οπως 4ο Φεστιβάλ https:///3. Οι ερωτήσεις έχουν γίνει σχετικά με τη νόμιμη μορφή και τη σύνθεση, συμφωνήσαμε αυτή τη στιγμή σε τέλος των 5 ευρώ για την κάλυψη των τακτικών δαπανών.
2. Προχωρήσαμε στη συζήτηση από τα ακόλουθα θέματα:
· Συνελεύσεις / Ποιος κάνει την κλήση, για ποιο λόγο, όταν, πόσα μέλη είναι επαρκείς.
· Η λήψη αποφάσεων / αρχές και τη μεθοδολογία.
Ο συντονισμός έγινε από μια ομάδα 2 μέλη, σήμερα Christine / συντονιστή, Θεόδωρος / γραμματέας. Συμφωνήσαμε να αλλάξετε την ομάδα συντονιστή σε κάθε συνέλευση με μέλη που επιλέγονται στην προηγούμενη. 
Όσον αφορά το πρώτο θέμα / ώρα, το λόγο και τα μέλη του συγκροτήματος, είχαμε συμφωνήσει ότι σε αυτό το στάδιο χρειαζόμαστε τακτικές συνελεύσεις κάθε 15 ημέρες ή και λιγότερο, αν είναι δυνατόν / εβδομάδα, ανοιχτή σε όλους όσους θα ήθελαν να συμμετάσχουν στο συνεταιρισμό, προκειμένου να σχηματισμό σε σύντομο χρονικό διάστημα το σώμα του μέλους του συνεταιρισμού. Τα επόμενα θέματα θα επιλέγονται από τη σημερινή συνέλευση, καθώς και ο καθένας μπορεί να στείλει μια συγκεκριμένη πρόταση για τη συντονιστική ομάδα μέσα από την λίστα, αλλά και στην αρχή της επόμενης συνέλευσης, αλλά η προτεραιότητα αποφασίζεται από τη συνέλευση. Δεν υπάρχει απαρτία απαραίτητη σε αυτό το στάδιο, ο καθένας μπορεί να συμμετάσχει και να γίνει μέλος.
Όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων, έχουμε πολλές απόψεις σχετικά με τις αρχές και τη διαδικασία. Συμφωνήσαμε ότι η βασική αρχή της λήψης αποφάσεων είναι η γενική συναίνεση / ομόφωνη απόφαση, αν είναι δυνατόν. Όλοι είναι ίσοι γνώμη, αλλά δεν μπορεί να ασκήσει βέτο σε απόφαση. Η διάταξη πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος για τη συζήτηση ενός θέματος μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και πρόκειται για αποφάσεις που βοηθούν την εξέλιξη του συνεταιρισμού? το συγκρότημα δεν κάνει κανόνες για να οδηγήσει τον συνεταιρισμό. Η διαδικασία ψηφοφορίας είναι το τελευταίο μέσο της κάνει μια απόφαση αφού όλες οι προσπάθειες συναίνεσης έχουν αποτύχει, και υπάρχει ανάγκη για λύση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης σε πρακτικά θέματα που έχουν ήδη συμφωνηθεί από το συγκρότημα. 
Επιπλέον είναι ήδη προτείνει την απόρριψη / αναβολή της ένα θέμα που σαφώς δεν υποστηρίζεται από την πλειοψηφία και δεν μπορούν να καταλήξουν σε συναίνεση.
Συμφωνήσαμε στείλει ΝΑ ΣΕ Ολους Το σύνδεσμο http://iliosporoi.net/2013-02-18-09-53-30/2013-02-18-10-39-53/643-starhawk
Το οποίο είναι ένα πολύ καλό οδηγό για τις συνεδριάσεις και τη λήψη αποφάσεων. Τελευταία πρόταση σε αυτή τη σύνοδο ήταν να αφιερώσετε λίγο χρόνο στο τέλος του συγκροτήματος για να συζητήσουν την όλη διαδικασία και τους τρόπους βελτίωσής του. 
3. Μετά το διάλειμμα, ο ιδιοκτήτης του τόπου εξέφρασε τη στήριξή του στον συνεταιρισμό και συμφωνήσαμε να κάνουν συνελεύσεις μας σε αυτό το όμορφο καλό εστιατόριο. Συνέχεια Υπήρξε ΣΤΗ ΜΙΑ Αναφορά στις ομάδες Εργασίας που δημιουργήθηκαν ΣΤΟ 4ο Φεστιβάλ ΜΕ ΝΑ στόχο καλύψει τις ανάγκες Κοινωνικές             https:///4, και αυτό είναι που έχουν προταθεί για τις ομάδες εργασίας για να παρουσιάσουν τα έργα που μπορούν να γίνουν στο εσωτερικό του συνεταιρισμού. Υπήρξε μια πρόταση της ομάδας εργασίας για θέματα ενέργειας, καθώς και ομάδες στην επικοινωνία και μετάφραση για να βοηθήσει την εσωτερική οργάνωση. 
Ένα ζήτημα που προέκυψε σχετικά με τη διαφήμιση του συνεταιρισμού στο διαδίκτυο ειδικά το π.χ. κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης facebook Εμείς συμφώνησαν να θέσει αυτό το αντικείμενο συζήτησης στην επόμενη συνέλευση. Περαιτέρω υπήρχε μια πρόταση για την πραγματοποίηση 2 καταλόγους των μελών και συνδρομητών ενημερωτικό δελτίο.
4. Το τελευταίο θέμα ήταν για τη νόμιμη μορφή του συνεταιρισμού. Σε περίπτωση απουσίας των δικηγόρων ο λογιστής Eliso μας έδωσε μια ιδέα των υφιστάμενων τύπων κοτέτσι ή ένωσης. Συμφωνήσαμε να κάνει μια καταγραφή των επαγγελμάτων και δραστηριοτήτων που θέλουμε να τρέχει μέσα στο συνεταιρισμό,
https:///eidikotitescooperativa
και μια καταγραφή των υφιστάμενων επαγγελματιών και ενώσεων που μπορεί να καλύψει κάποια από τα παραπάνω. 
https:///iparxousesnomikesmorfes
Η εσωτερική δομή του συνεταιρισμού είναι εντελώς διαφορετική από τη νόμιμη μορφή, αλλά το μικρότερο είναι απολύτως απαραίτητο, γι ‘αυτό είναι επιτακτική ανάγκη να έχουμε την παρουσίαση του δικηγόρου στην επόμενη συνέλευση.
Η επόμενη συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14/11 στις 4:30 μ.μ., στο εστιατόριο «Απλό».    Η συντονιστική ομάδα που αποτελείται από Βαλέρια και Ελένης. Το κιβώτιο μετρητών είναι ακόμα στα χέρια της Κριστίν, ο Κώστας και ο Θεόδωρος.
Θέματα για την επόμενη συνεδρίαση
· Νόμιμη μορφή
· Ομάδες εργασίας / σχεδίων 
· Διαφήμιση 
Ο καθένας πρόθυμος να κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση για την επόμενη συνέλευση? στείλτε το στη λίστα αλληλογραφίας και η συντονιστική ομάδα που θα περιλαμβάνει.
 Εξάρχεια 31/10/2105
Θεόδωρος.
 
 
 
 
 
 
 
 
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *