Loading...

Εκδήλωση προώθησης του Ολοκληρωμένου Συνεταιρισμού στο Ηράκλειο Κρήτης

Μια πρωτοβουλία από συλλογικότητες αλλά και μεμονωμέναPazari_160528_4 άτομα του Ηρακλείου συζητάει τους τελευταίους μήνες με στόχο τη δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Συνεταιρισμού (Ο.Σ.) στην πόλη μας. Έχουμε εμπνευστεί από το εγχείρημα του αντίστοιχου Καταλανικού Ο.Σ. (C.I.C.), τον παγκόσμιο οργανισμό FairCoop που προωθεί τις ιδέες της Ολοκληρωμένης Επανάστασης, και προσπαθούμε να συνεργαστούμε προβάλλοντας ως απώτερο στόχο την αυτο-διαχείριση της ίδιας μας της ζωής.

Έχοντας αντιληφθεί τις καταστροφικές συνέπειες του ακολουθούμενου μοντέλου πολιτικής, τόσο στον ίδιο τον άνθρωπο, όσο και στην κοινωνία ευρύτερα και το περιβάλλον μας, αναζητούμε διέξοδο με προϋπόθεση τη μεταξύ μας συμφωνία, τη σύμπραξη και την ανυπακοή στο υπάρχον σύστημα. Οι αξίες που μας ενώνουν, θέτοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο και το κοινό καλό, αποτέλεσαν τα θεμέλια της προσπάθειάς μας. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη μεταξύ μας αλληλεγγύη και εμπιστοσύνη καθώς πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη μιας υγιούς κοινότητας μελών που θα αλληλοϋποστηρίζονται αποτελεί δύναμη χειραφέτησης -εμάς των ίδιων αρχικά- που μπορεί να δράσει πολλαπλασιαστικά επιτυγχάνοντας την επιθυμητή διεύρυνση σε μια οριζόντια και ισότιμη δικτύωση αυτόνομων εγχειρημάτων και αντίστοιχων αντισυστημικών προσπαθειών.

Pazari_160528_2Πέρα από το γενικό αυτό πλαίσιο αξιών που αναπτύξαμε, συμφωνήσαμε και στις βασικές λειτουργίες που θα διέπουν τις μεταξύ μας σχέσεις και τον τρόπο που θα αποφασίζουμε ως Ολοκληρωμένος Συνεταιρισμός. Έτσι δημιουργήθηκαν οι πρώτες ομάδες εργασίες για τη θεματική συζήτηση των επιμέρους δραστηριοτήτων μας, όπως και η Ολομέλεια που αποτελεί την κεντρική μας συνέλευση και αποτελεί το όργανο που αποφασίζει για το συνολικότερο σχεδιασμό και τη στρατηγική μας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε στην αρμονική συνύπαρξη όλων μας στη δομή του Ο.Σ., υποστηρίζοντας, ο καθένας από την πλευρά του, την κοινή μας προσπάθεια, προστατεύοντας παράλληλα την αυτόνομη δράση των συμμετεχόντων.

Η βιωσιμότητα ενός Ο.Σ. βασίζεται κυρίως στην οικονομική ανυπακοή που προωθεί, θέλοντας να οικοδομήσει μια εναλλακτική οικονομία που θα βασίζεται στην κοινότητα και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της, σε αντίθεση με το κεντρικό και εξουσιαστικό οικονομικό σύστημα που επικρατεί σήμερα. Ήδη από το ξεκίνημά μας λοιπόν υιοθετήσαμε δύο σημαντικά εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί με αυτό το σκοπό, το σύστημα τοπικών ανταλλαγών IntegralCES που μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε ένα τοπικό νόμισμα αμοιβαίων συναλλαγών, όπως και το κρυπτονόμισμα FairCoin που υποστηρίζεται από τον FairCoop και προωθεί τις κοινές μας αξίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο συνδυασμός αυτών των δύο σκοπεύουμε να δράσει ενισχυτικά, ώστε να προχωρήσει η σταδιακή απεξάρτησή μας από το ευρώ, το τραπεζικό σύστημα και την κρατική φορολογία, που με τον πιο άδικο τρόπο απορροφούν τους καρπούς της εργασίας μας και καθορίζουν εν πολλοίς την ύπαρξή μας.

Pazari_160528_1Τα πρώτα παραγωγικά εγχειρήματα, που ήδη συμμετέχουν στον Ο.Σ.Η., ασχολούνται ενεργά με την αγροτική παραγωγή και τη διάθεση των προϊόντων τους, οπότε ήταν αυτονόητη η σύσταση της πρώτης αντίστοιχης Θεματικής Ομάδας Εργασίας. Θεωρούμε το θέμα των αγροτικών προϊόντων και της τροφής γενικότερα ως βασική ανάγκη που πρέπει να καλύψουμε και να διαχειριστούμε εντός του αξιακού μας πλαισίου. Στην περιοχή μας υπάρχουν αρκετές ενεργές κολλεκτίβες και παραγωγοί που χρησιμοποιούν οικολογικές μεθόδους και οι οποίοι επιτυγχάνουν μια αρκετά ικανή αυτάρκεια σε προϊόντα, ενισχύοντας τον ίδιο τον παραγωγό και προωθώντας τη συνειδητή επιλογή τους ως μέρος ενός τοπικού ηθικού εμπορίου και όχι μόνο.

Pazari_160528_5Με αυτά ως παρακαταθήκη, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην πρώτη μας δημόσια εκδήλωση που θα είχε ως κύριο στόχο να αποτελέσει ένα ανοικτό κάλεσμα προς όλους, ώστε να γνωρίσουν την ιδέα των Ο.Σ., να ενισχύσουν το σχέδιο οικονομικής ανυπακοής που προτείνουμε και να συμμετέχουν ενεργά στις τοπικές διαδικασίες. Η εκδήλωση αυτή έγινε το Σάββατο, 28 Μαΐου 2016, και περιελάμβανε ένα ολοήμερο παζάρι προϊόντων από αλληλέγγυους παραγωγούς, μια μεσημεριανή συλλογική κουζίνα και την απογευματινή κεντρική παρουσίαση και συζήτηση που ακολούθησε. Καθ’ όλη τη διάρκεια, ο κόσμος είχε τη δυνατότητα να αγοράσει προϊόντα κάνοντας συναλλαγές τόσο με ευρώ, όσο και με τη χρήση των εναλλακτικών νομισμάτων που προωθούμε, το τοπικό νόμισμα ανταλλαγών “Κουκί” και το κρυπτονόμισμα FairCoin. Όλοι τους ενημερώθηκαν και αρκετοί θέλησαν να εγγραφούν στο νέο δίκτυο ανταλλαγών με σκοπό να το χρησιμοποιούν και να το ενισχύσουν και οι ίδιοι με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Σύντομα μάλιστα θα γίνει και η πρώτη συνέλευση του δικτύου ανταλλαγών όπου θα οριστούν πολλά πρακτικά και οργανωτικά ζητήματα με τη συμμετοχή όλων των μελών του.

Pazari_160528_3Μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρον υπήρξε και στην απογευματινή παρουσίαση, με τον κόσμο να συμμετέχει και να θέλει να μάθει περισσότερα για την προσπάθεια αυτή. Εκεί συζητήθηκε αρκετά τόσο ο Ο.Σ.Η. γενικά, όσο και τα εναλλακτικά νομίσματα που είχαμε χρησιμοποιήσει κατά της διάρκεια της εκδήλωσης. Επίσης, είχαμε την τύχη να έχουμε κοντά μας ένα σύντροφο που, έχοντας πρόσφατα ο ίδιος επισκεφτεί τη CIC και έχοντας δει από κοντά τα αντίστοιχα αυτόνομα εγχειρήματα των Καταλανών, μας παρουσίασε εκτενώς τα επιτυχημένα και πρωτοπόρα έργα τους. Ως συμπέρασμα και ως γενική έκφραση κατά το τέλος της ημέρας από όλους όσους συμμετείχαν, κρατάμε τη θετική εικόνα ενός συνόλου ανθρώπων που βρέθηκαν μαζί και συντέλεσαν σε μια πολιτική πράξη αυτο-διάθεσης, παίρνοντας δύναμη να συνεχίσουν ενάντια σε όσα μας καταπιέζουν.

Το μέλλον του Ο.Σ.Η. θα καθοριστεί από όλους όσους αποφασίσουν να πλαισιώσουν την προσπάθειά μας, ενδυναμώνοντας τόσο τα επιμέρους εγχειρήματα που ήδη δραστηριοποιούνται, όσο και συνεισφέροντας στη δημιουργία νέων που θα καλύπτουν τις ανάγκες μας εκτός των καπιταλιστικών ορίων. Τα μελλοντικά μας σχέδια είναι πολλά και σίγουρα στο επόμενο διάστημα θα αποτυπωθούν με πιο συγκεκριμένο τρόπο, προτού αρχίσει η σταδιακή υλοποίησή τους. Για παράδειγμα, η ομάδας αγροτικής παραγωγής ήδη οργανώνει την τακτική διάθεση προϊόντων σε ένα πλαίσιο “Αυτόνομης Λαϊκής”, όπου θα μπορούμε να συναλλασσόμαστε με τους όρους που θέτει η κοινότητα και την οικονομία που θα ενισχύει το δίκτυο του Ο.Σ. Παράλληλα, ενθαρρύνονται νέα εγχειρήματα που θα συνδεθούν και θα συνεισφέρουν στη θεματική της τροφής, όπως η καθιέρωση μιας ομάδας για συλλογική κουζίνα που θα συνδέει την παραγωγή με τη διάθεση και την κατανάλωση αγροτικών προϊόντων, επικοινωνώντας παράλληλα τα προτάγματά μας για τοπικότητα, αυτάρκεια και αλληλεγγύη.

Η επόμενη ευκαιρία που μας δίνεται ώστε να παρουσιάσουμε τον Ο.Σ.Η. και να συνομιλήσουμε με ευρύτερο κοινό είναι το φεστιβάλ “Εν Οίκω”, που διοργανώνεται στην πόλη μας κάθε Ιούνιο. Ευελπιστούμε ακόμη περισσότερος κόσμος να μπορέσει να μας πλησιάσει και να έρθει κοντά μας ώστε να συνδιαμορφώσουμε τη μετάβαση σε μια κοινωνία ελεύθερων ανθρώπων, με γνώμονα την αυτο-οργάνωσή μας.

Σας περιμένουμε!

* Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ο.Σ.Η. για όλα τα νέα και τις εξελίξεις: http://heraklion.cooperativas.gr/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *